[JDpaint] Bài 7: Thực hành chuột Mickey

Trong bài này tôi hướng dẫn các bạn lên hình nổi từ các vector, bắt đầu từ bài này có những khái niệm mơ hồ về khối vì là phần mềm thiên về Art nên có những khái niệm không giống với các phần mềm CAD/CAM khác. Trong bài này tôi sẽ nói về các khái niệm Free height, real height, ignore, color, not color, + and, + only, - only, đây gần như là bải tổng hợp kiến thức của JDpaint nên các bạn học chậm lại và thực hành bài này nhiều lần để hiểu rõ các giá trị đã nêu ở trên

Nguồn: Vũ Thành

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video ArtCAM - JdPaint

[Artcam] Lập trình 4 trục trên Artcam

[Artcam] Lập trình 4 trục trên Artcam

[JDpaint] Bài 11 : Chuyển ENG về model của JDpaint

Hướng dẫn JDpaint miễn phí, Bài 11 : Chuyển ENG về model của JDpaint  

[JDpaint] Bài 10: Chỉnh sửa và cắt ghép file

Hướng dẫn JDpaint miễn phí, Bài 10: Chỉnh sửa và cắt ghép file  

[JDpaint] Bài 9 : Vẽ hoa lá tây đơn giản

Bài 9 : Vẽ hoa lá tây đơn giản  

[JDpaint] Bài 8 : Uốn cong Model theo chiều XY trên JDpaint

JDpaint Bài 8 : Uốn cong Model theo chiều XY trên JDpaint  

[JDpaint] Bài 7: Thực hành chuột Mickey

Hướng dẫn miễn phí JDpaint, Bài 7: Thực hành chuột Mickey