Bài 1: Giới thiệu phần mềm Catia

Trong bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về phần mềm catia, giao diện, tùy biến, phím tắt...

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video Catia

Bài 1: Giới thiệu phần mềm Catia

Bài 1: Giới thiệu phần mềm Catia