Bài 5 - Sử dụng thanh công cụ Modify

Nguồn: AutoCADVietNam

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video AutoCAD 2015

Bài 12: In bằng layout trong Autocad 2015

Bài 12: In bằng layout trong autocad

Bài 11: Cài đặt nét in trong bản vẽ Autocad 2015

Bài 11: Cài đặt nét in trong bản vẽ Autocad 2015

Bài 10: Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ Autocad 2015

Bài 10: Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ Autocad 2015

Bài 9 - Soạn văn bản với lệnh Text AutoCAD 2015

Bài 9 - Soạn văn bản với lệnh Text

Bài 8 - Sử dụng thanh công cụ ghi kích thước Dimension

Bài 8 - Sử dụng thanh công cụ ghi kích thước Dimension

Bài 7: Thiết lập đường đo kích thước Dimension

Bài 7: Thiết lập đường đo kích thước Dimension