Bộ full video học phần mềm Mastercam X7 - Phay 2D

Chào các bạn, Mastercam X7 là một phần mềm CAM được sử dụng rộng rãi trong việc lập trình gia công Tiện, Phay và gia công đa trục.
Bộ video này đã được biên soạn để phục vụ cho các bạn nghiên cứu và làm việc với phần mềm Mastercam X7, thích hợp cho các bạn nghiên cứu sâu, cần hệ thống lại kiến thức hoặc mới tìm hiểu về phần mềm này.


Đặc điểm bộ video như sau:
- Được biên soạn trực tiếp trên phần mềm Mastercam X7 có thuyết minh tiếng việt rõ ràng.
- Mỗi video là một chủ đề bài học để bạn dễ dàng nắm bắt và hệ thống kiến thức.
- Người dạy có chuyên môn cao và đi sát với thực tế.
- Mỗi video đều có kèm file thực hành để cho các bạn thực hành lại.
- Nếu có gì thắc mắc có thể gọi điện trực tiếp cho tác giả để được giải đáp.
Dưới đây là nội dung của bộ video Lập trình với Mastercam X7 - Phay 2D
Bộ video này chứa 11 video bài học như sau:
Video 1: Giới thiệu tổng quan về Mastercam và các lệnh vẽ trên Mastercam.
Video 2: Giới thiệu phương pháp gia công đường bao “Countour”.
Video 3: Giới thiệu phương pháp gia công phá 2D “Pocket”.
Video 4: Giới thiệu phương pháp gia công mặt “Face”.
Video 5: Giới thiệu phương pháp gia công khoan  “Drill”.
Video 6: Giới thiệu phương pháp khắc chữ 2D “Engraving”.
Video 7: Giới thiệu các phương pháp gia công lỗ “Circle Paths”:
-      Gia công theo kiểu “Circmill”.
-      Phay ren “Threadmill”
-      Tao lỗ khoan tự động trước khi phay 2D pocket “Auto drill”
-      Phương pháp gia công Pocket từ lỗ có sẵn “Start hole”.
-      Gia công rãnh “Slot mill”
-      Gia công lỗ theo đường xoắn ốc “helix bore”.
Video 8: Các phương pháp phay 2D sử dụng phương pháp chạy dao cao tốc “high speed”.
-      Cách sử dụng lệnh “Core mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Peel mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Blend mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Area mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Rest mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Dynamic Area mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Dynamic Rest mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Dynamic Core mill”.
-      Cách sử dụng lệnh “Dynamic Contour”.
Video 9: Cách sử dụng lệnh “Transform” để tạo ra các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.
Video 10: Các tạo thư viện dao và update thông số cắt tự động.
Video 11: Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.
Để sở hữu video bạn có thể đặt mua hoặc gọi trực tiếp số 0937777943 để được tư vấn giải đáp.

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam