Bộ full video học phần mềm Mastercam X7 - Phay 3D

Chào các bạn, Mastercam X7 là một phần mềm CAM được sử dụng rộng rãi trong việc lập trình gia công Tiện, Phay và gia công đa trục.
Bộ video này đã được biên soạn để phục vụ cho các bạn nghiên cứu và làm việc với phần mềm Mastercam X7, thích hợp cho các bạn nghiên cứu sâu, cần hệ thống lại kiến thức hoặc mới tìm hiểu về phần mềm này.


Đặc điểm bộ video như sau:
- Được biên soạn trực tiếp trên phần mềm Mastercam X7 có thuyết minh tiếng việt rõ ràng.
- Mỗi video là một chủ đề bài học để bạn dễ dàng nắm bắt và hệ thống kiến thức.
- Người dạy có chuyên môn cao và đi sát với thực tế.
- Mỗi video đều có kèm file thực hành để cho các bạn thực hành lại.
- Nếu có gì thắc mắc có thể gọi điện trực tiếp cho tác giả để được giải đáp.
Dưới đây là nội dung của bộ video Lập trình với Mastercam X7 - Phay 3D
Bộ video này chứa 10 video bài học như sau:
Video 1: 

Giới thiệu làm quen và vẽ trên Mastercam
Video 2:
Phương pháp gia công “Rough - Parallel”.
Phương pháp gia công “Rough - Radial”.
Phương pháp gia công “Rough - Porject”.
Phương pháp gia công “Rough - Flowline”.
Video 3:
Phương pháp gia công “Rough - Contour”.
Phương pháp gia công “Rough - Restmill”.
Phương pháp gia công “ Rough - Pocket”.
Phương pháp gia công “Rough - Plunge”.
Các phương pháp gia công tinh “Surface Finish”
Video 4:
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel”.
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel Steep”.
Phương pháp gia công “ Finish – Radial”
Phương pháp gia công “ Finish – Project”
Video 5:
Phương pháp gia công “ Finish – Flowline”
Phương pháp gia công “ Finish – Contour”
Phương pháp gia công “ Finish – Shallow”
Video 6:
Phương pháp gia công “ Finish – Pencil”
Phương pháp gia công “ Finish – Leftover”
Phương pháp gia công “ Finish – Scallop”
Phương pháp gia công “Finish – Blend”
Video 7: 
Các phương pháp gia công “ Surface High Speed”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Core Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Area Clearance”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Rest Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – OptiRough”
Video 8:
Các phương pháp gia công tinh “ Finishing – Waterline”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Scallop”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Horizontal Area”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Raster”
Video 9:
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Pencil”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Spiral”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Radial”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Hybrid”
Video 10:
Phương pháp sử dụng lệnh Transform để tạo các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.
Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.
Để sở hữu video bạn có thể đặt mua hoặc gọi trực tiếp số 0937777943 để được tư vấn giải đáp.

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam