Bộ full video học phần mềm Mastercam X7 - Tiện 2 trục

Chào các bạn, Mastercam X7 là một phần mềm CAM được sử dụng rộng rãi trong việc lập trình gia công Tiện, Phay và gia công đa trục.
Bộ video này đã được biên soạn để phục vụ cho các bạn nghiên cứu và làm việc với phần mềm Mastercam X7, thích hợp cho các bạn nghiên cứu sâu, cần hệ thống lại kiến thức hoặc mới tìm hiểu về phần mềm này.


Đặc điểm bộ video như sau:
- Được biên soạn trực tiếp trên phần mềm Mastercam X7 có thuyết minh tiếng việt rõ ràng.
- Mỗi video là một chủ đề bài học để bạn dễ dàng nắm bắt và hệ thống kiến thức.
- Người dạy có chuyên môn cao và đi sát với thực tế.
- Mỗi video đều có kèm file thực hành để cho các bạn thực hành lại.
- Nếu có gì thắc mắc có thể gọi điện trực tiếp cho tác giả để được giải đáp.
Dưới đây là nội dung của bộ video Lập trình với Mastercam X7 - Tiện 2 trục, bạn có thể tham khảo phần 3 trục ở đây.
Bộ video này chứa 14 video bài học như sau:
Video 1:
Giới thiệu tổng quan về tiện Mastercam
Giới thiệu các lệnh cơ bản để vẽ biên đạng 2D trong môi trường tiện Mastercam.
Thực hành vẽ một số biên dạng tiện trong môi trường Mastercam
Video 2:
Giới thiệu cách nhập dữ liệu trừ môi trường Autocad
Phương pháp lấy biên dạng 2D từ mô hình 3D đối với các chi tiết tiện
Video 3:
Hướng dẫn cách lập trình vạt mặt
Hướng dẫn cách lập trình tiện thô
Video 4
Hướng dẫn cách lập trình tiện tinh
Video 5
Hướng dẫn cách lập trình tiện ren. (tiện ren 1 đầu mối, nhiều đầu mối, cách tiện ren côn….)
Video 6
Hướng dẫn cách lập trình tiện rãnh
Video 7
Hướng dẫn cách lập trình cắt đứt phôi
Video 8
Hướng dẫn cách lập trình khoan
Video 9
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện thô
Video 10
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện tinh
Video 11
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện chép hình
Video 12
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện rãnh
Video 13
Hướng dẫn cách tạo chương trình con
Video 14:
Hướng dẫn chỉnh sửa post processor
Để sở hữu video bạn có thể đặt mua hoặc gọi trực tiếp số 0937777943 để được tư vấn giải đáp.

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam