Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Hiện tại có 3 cách chính để điều chỉnh Feedrate khi dao vào các góc mà không cần sử dụng post chuyên dụng:

C1- Dùng chức năng edit toolpath. Cách này chắc không ai muốn dùng vì quá tốn thời gian và nhiều khả năng còn chậm hơn chỉnh sửa thủ công.
C2- Sử dụng chức năng Adjust Corner Feed rate.
C3- Sử dụng chức năng High Feed.

Em xin trình bày hai cách đó là cách 2 và cách 3, hy vọng có thể giúp được anh. Anh có thể xem video để nắm rõ hơn vì ghi ra đây sẽ khó hình dung. Em chỉ có nhận xét cá nhân khi sử dụng 2 chức năng này.

Đối với cách 2 - Adjust Corner Feedrate
- Độ giảm giá trị F sẽ không cố định. Phần mềm khá "linh động" trong việc điều chỉnh giá trị F, cung R càng nhỏ, độ giảm F càng lớn (Đặc điểm này có người thích có người không thích).

Khó kiểm soát được giá trị % Feedrate được giảm. Giá trị này phụ thuộc vào thông số G's mà người dùng khai báo. 
MC có giải thích về thông số G's trong tài liệu Help. Tuy nhiên em vẫn chưa nắm rõ cách phần mềm xử lí thông số này để đưa ra độ giảm % F cho đường chạy dao. 
- Giá trị F nhỏ nhất được khai báo trong phần Minimum Arc (Corner) Feed rate.
- Tính "cơ động" không cao lắm. Nếu ta phải làm việc với nhiều Operation, chỉ có một cách để thay đổi độ giảm % Feedrate, đó là làm operation nào xong thì lock operation đó lại, thay đổi giá trị G's và Minimum Arc Feedrate để làm cho một operation khác. Tuy nhiên với nhiều tool khác nhau cũng có thể sử dụng cùng 1 giá trị % giảm F nên không nhất thiết phải thay đổi. Vì F tại góc sẽ phụ thuộc vào F của tool chứ không cố định một giá trị. (trừ khi cung quá nhỏ và F corner = F minimum đã khai báo).
- Cách này sử dụng thêm các thông số khai báo trong phần "Corner" (Machine dynamic>)

Đối với cách 3 - High Feed:
- Cách này khá "cơ động", dễ dàng thay đổi thông số và độ giảm F tùy theo tool và operation
- Độ giảm F có thể linh động theo giá trị cung R hoặc cố định (như trong video, độ giảm cố định là 70%), phụ thuộc vào thông số người dùng khai báo.
- Có thể tăng F trong quá trình gia công.
- Ngoài ra còn có chức năng phụ giúp chia nhỏ đường chạy dao và giảm F một cách từ từ (Accelebrate to smooth feedrate)

- Cách này sử dụng thêm các thông số khai báo trong phần Corner Smoothing (Machine Dynamic>)

Nguồn: Bài viết của thành viên GiangTheTool Meslab

Tag (từ khóa):

Xem thêm Video Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam