Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Thông tin sản phẩm

Khóa học Artcam pro thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

1. Đối tượng học:
Kỹ sư lập trình, sinh viên, người đi làm có nhu cầu học phần mềm Artcam cho lĩnh vực quảng cáo, điêu khắc gỗ.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm  cho đến khi thành thạo.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký

5. Nội dung chương trình:
 

Bài học
Nội dung bài học
1
Giới thiệu phần mềm và ứng dụng của phần mềm.
2
Làm quen giao diện phần mềm
3
Tạo và thiết lập bản vẽ.
4
Các công cụ vẽ, quản lý các đối tượng vector.
5
Các công cụ tạo và quản lí các đối tượng bitmap.
6
Nhập và xuất các đối tượng vector sang các phần mềm khác như: Autocad, AI, Corel, …
7
Tạo và sử dụng thư viện vector có sẵn.
8
Thực hành vẽ các bài tập 2D
9
Giới thiệu môi trường làm việc 3D và các công cụ tạo Relief.
10
Lệnh Shape Editor, Smooth Relief, bài tập.
11
Các công cụ hỗ trợ vẽ relief: Fade, texture, scale…
12
Thực hành vẽ mẫu phù điêu.
13
Nhóm lênh Swept profile
14
Thực hành vẽ mẫu.
15
Hướng dẫn tạo thư viên mẫu và sử dụng mẫu.
16
Hướng dẫn cắt ghép mẫu, sử dụng thư viện từ các phần mềm khác như: JDpaint, Vcarve…
17
Hướng dẫn tạo khuôn âm dương cho lĩnh vực khuôn mẫu.
18
Hướng dẫn tạo các mẫu 3D 2 mặt.

6. Học phí
Học phí cho toàn bộ khóa học là 4 triệu.
Mọi chi tiết vui lòng gọi 0937777943 để được tư vấn cụ thể.

http://3dservices.edu.vn/khoa-hoc-artcam-pro--thiet-ke-san-pham-dieu-khac-go-noi-that

Một số mẫu ArtCAM do học viên vẽ:

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ

Khóa học Artcam Pro – Thiết kế sản phẩm điêu khắc gỗ