Khóa học lập trình và vận hành máy Tiện CNC hệ Fanuc

Khóa học lập trình và vận hành máy Tiện CNC hệ Fanuc

Khóa học lập trình và vận hành máy Tiện CNC hệ Fanuc

Thông tin sản phẩm

Khóa học lập trình và vận hành máy Tiện CNC hệ Fanuc1. Đối tượng học:
Kỹ sư lập trình, sinh viên, người đi làm có nhu cầu sử dụng máy tiện CNC.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được vận hành trực tiếp  trên máy CNC cho đến khi thành thạo.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký

5. Nội dung chương trình:
 

Buổi học
Nội dung bài học
PHẦN LẬP TRÌNH
1
Tổng quan công nghệ Tiện
2
Sơ lược về cơ cấu máy Tiện CNC
3
Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
4
Bài tập xác định tọa độ điểm
5
Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
6
Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
7
Giới thiệu phần mềm mô phỏng máy CNC SSCNC
8
Cấu trúc chương trình Tiện CNC hệ Fanuc
9
Các mã lệnh lập trình
10
Viết đầy đủ một chương trình Tiện CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
11
Các chu trình đơn
-           Chu trình Tiện trụ ngoài hoặc trong G90
-           Chu trình Tiện mặt đầu G94
12
Các chu trình Tiện nhiều lớp theo mẫu đường cong
-           Chu trình Tiện thô dọc trục Z G71
-           Chu trình tiện tinh G70
-           Chu trình tiện thô dọc trục X G72
-           Chu trình tiện theo mẫu đường cong G73
13
Chu trình tiện rãnh G74, G75
14
Chương trình khoan lỗ
15
Chu trình tiện ren G76, G92
16
Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính.
Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
17
Bài tập lập trình tổng hợp
PHẦN VẬN HÀNH
1
Thao tác với panel điều khiển
2
Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
3
Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hàng loạt
4
Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
5
Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
6
Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
7
Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
8
Khắc phục sự cố

6. Học phí
Học phí cho toàn bộ khóa học là 3 triệu.
Học thứ 7 và chủ nhật thì học phí là 3,5 triệu
Mọi chi tiết vui lòng gọi 0937777943 để được tư vấn cụ thể.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD/CAM/CNC 3D SERVICES VIỆT NAM