Khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

Khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

Khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

Thông tin sản phẩm

Khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao

Khóa học SolidWorks – Thiết kế sản phẩm căn bản và nâng cao
1. Đối tượng học:
Kỹ sư thiết kế, sinh viên, người đi làm có nhu cầu học phần mềm SolidWorks.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được hướng dẫn thực hành thiết kế sản phẩm  cho đến khi thành thạo.
Được hướng dẫn thi thử các đề thi lấy chứng chỉ SolidWorks quốc tế.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký.

5. Nội dung chương trình:
Căn bản:

Bài học
Nội dung bài học
1
Giới thiệu và làm quen với phần mềm Solidworks.
2
Tạo và hiệu chỉnh Sketch.
3
Các lệnh tạo khối cơ bản : Extrude, Revolve.
4
Các lệnh tạo khối nâng cao : Sweep, Loft, Boundary.
5
Các lệnh tạo phần tử xây dựng : Hole, Draft, Shell, Rib, Fillet, Chamfer…
6
Bài tập áp dụng xây dựng mô hình.
7
Lắp ráp sản phẩm (Assembly), kiểm tra và mô phỏng.
8
Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản : tạo các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên.
9
Luyện tập và Thi kiểm tra cuối khóa


Nâng cao:

Bài học
Nội dung bài học
1
Tạo các Reference Geometry: Plane, Axis, Point
2
Tạo Datum Curve
3
Các lệnh tạo mặt: Extrude, Revole, Sweep, Loft, Boundary...
4
Các lệnh tạo mặt nâng cao: Radiate, Ruled surface, Fill, Freform
5
Các lệnh xử lý mặt: Extend, Trim, Untrim, Knit, Move/Copy.
6
Bài tập áp dụng xây dựng mô hình mặt.
7
Tính toán, mô phỏng lực : SolidWorks Simulation
8
Thiết kế kim loại dạng tấm: Sheet Metal
9
Thiết kế khung hàn: Weldments
10
Luyện tập và Thi kiểm tra cuối khóa

6. Học phí
Học phí cho toàn bộ khóa học là 3 triệu.
Mọi chi tiết vui lòng gọi 0937777943 để được tư vấn cụ thể.
http://3dservices.edu.vn/solidworks