Thông tin - Tài liệu - Phần mềm - Hỗ trợ kỹ thuật CAD/CAM/CNC

Địa chỉ: C102 Vidoland Bình Thái, 30B Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Số điện thoại: 0868235413

Email: 3dservices.edu.vn@gmail.com