Thông tin - Tài liệu - Phần mềm - Hỗ trợ kỹ thuật CAD/CAM/CNC

Địa chỉ: 83/3, Đường số 359, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0868235413

Email: 3dservices.edu.vn@gmail.com