Nội dung khóa học NX 10 Mill – Lập trình phay 3D trên phần mềm NX 10

Nội dung khóa học NX 10 Mill – Lập trình phay 3D trên phần mềm NX 10

Nội dung khóa học NX 10 Mill – Lập trình  phay 3D trên phần mềm NX 10

Thông tin sản phẩm

Nội dung khóa học NX 10 Mill – Lập trình  phay 3D trên phần mềm NX 101. Đối tượng học:

Kỹ sư lập trình, sinh viên, người đi làm có nhu cầu học lập trình phay 3D trên phần mềm NX.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được chạy thử hcương trình trên máy CNC.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký

5. Nội dung chương trình:

Buổi học
Nội dung bài học
1
Giới thiệu tổng quan về phay 3D bằng phần mềm NX.
2
Giới thiệu cách tạo phôi, gốc tọa độ gia công.
3
Giới thiệu các phương pháp gia công 3D bằng phần mềm NX.
-      Phương pháp gia công Zlevel Follow Cavity.
-      Phương pháp gia công Zlevel Follow Core.
-      Phương pháp gia công Zlevel Profile Steep.
-      Phương pháp gia công Contour ZigZag.
-      Phương pháp gia công Contour Follow.
-      Phương pháp gia công Flowcut Ref Tool Old.
-      Phương pháp gia công Flowcut Smooth.
-      Phương pháp gia công Cavity Mill.
-      Phương pháp gia công Plunge Milling.
-      Phương pháp gia công Corner Rough.
-      Phương pháp gia công Rest Milling.
-      Phương pháp gia công Zlevel Profile.
-      Phương pháp gia công Zlevel Corner.
-      Phương pháp gia công Fixed Contour.
-      Phương pháp gia công Contour Area.
-      Phương pháp gia công Contour Surface Area.
-      Phương pháp gia công Streamline.
-      Phương pháp gia công Contour Area Non Steep.
-      Phương pháp gia công Contour Area Dir Steep.
-      Phương pháp gia công Flowcut Single.
-      Phương pháp gia công Flowcut Multiple.
-      Phương pháp gia công Flowcut Ref Tool.
-      Phương pháp gia công Flowcut Ref Tool Test.
-      Phương pháp gia công Solid Profile 3D.
-      Phương pháp gia công Profile 3D.
-      Phương pháp gia công Contour Text.
4
Bài tập tổng hợp.
5
Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post để phù hợp với một số máy phay thông dụng.

6. Học phí
Học phí cho toàn bộ khóa học là 3 triệu.
Học thứ 7 và chủ nhật thì học phí là 3,5 triệu
Mọi chi tiết vui lòng gọi 0937777943 để được tư vấn cụ thể.