Sách Thiết kế Creo Parametric cơ bản

Tập đoàn công nghệ PTC vừa giới thiệu phần mềm PTC Creo 3.0 tới hơn 300 đơn vị phân phối giải pháp phần mềm (VAR), các nhà nghiên cứu, người sử dụng, nhà quản lý trong nước.
Phần mềm PTC Creo 3.0 hỗ trợ toàn bộ các giải pháp từ thiết kế ý tưởng, thiết kế chi tiết hoặc sản phẩm cơ khí, thiết kế khuôn mẫu và gia công CNC 3-5 trục hiện nay, giúp cải tiến thiết kế ý tưởng và phát huy hiệu năng sử dụng cho người dùng với tiêu chí "Thiết kế tối ưu hơn - sản xuất nhanh hơn".
PTC Creo 3.0 (tên gọi trước đây là Pro/Engineer - Pro E hoặc Pro/WF), phiên bản này có rất nhiều điểm mới cải tiến để tăng năng suất trong việc thiết kế, gia công....
Vì vậy để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn, Tailieucadcam đã biên soạn Sách Thiết kế Creo Parametric 3.0


Sách Thiết kế Creo Parametric 3.0 đã được biên soạn lại rất kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn kỹ sư, sinh viên, ...
Sách gồm có 2 phần Căn bản và Nâng Cao. Nội dung phần căn bản nêu ở dưới đây, các bạn xem phần nâng cao ở đây.
Phần căn bản gồm có 9 chương:
Chương 1: Làm quen với Creo Parametric 
Chương 2: Lệnh Extrude và các lệnh vẽ 2D
Chương 3: Lệnh Revolve và Sweep
Chương 4: Lệnh Blend (Parallel, Rotational và General)
Chương 5: Các lệnh tạo phần tử xây dựng : Hole, Draft, Shell, Rib, Fillet, Chamfer…
Chương 6: Bài tập áp dụng xây dựng mô hình.
Chương 7: Lắp ráp sản phẩm (Assembly), kiểm tra và mô phỏng.
Chương 8: Render
Chương 9: Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản : tạo các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên.
Các bạn có thể xem trước vài nội dung sách ở đây


 

Tag (từ khóa):

Xem thêm Tài liệu Creo Parametric

Sách Thiết kế Creo Parametric cơ bản

Sách thiết kế với Creo Parametric cơ bản

Sách Thiết kế Creo Parametric nâng cao

Sách thiết kế với Creo Parametric nâng cao

sách A

12512512b 15125 12512512521512 12512512525125252215125