Sách Thiết kế với Unigraphic NX 9 Cơ bản

Unigraphics NX được phát triển bởi Siemens PLM Software của tập đoàn  Siemen. Unigraphics NX9 là một tổng thể các giải pháp CAD/CAM/CAE linh hoạt, tối ưu, đồng bộ, mạnh mẽ. Giúp các doanh nghiệp có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE.
Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu phần mềm này, nhóm Tàilieucadcam đã biên soạn lại sách Thiết kế với NX 9 hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học tập của các bạn.


Sách gồm có 2 phần căn bản và nâng cao.  Ở đây chỉ trình bày nội dung phần căn bản, các bạn xem phần nâng cao ở đây.
Chương 1: Giới thiệu về phần mềm NX
Chương 2: Các lệnh vẽ Sketch và lệnh Extrude 
Chương 3: Lệnh Revolve và Sweep
Chương 4: Tạo model Datum
Chương 5: Các lệnh tạo phần tử xây dựng : Hole, Draft, Shell, Rib, Fillet, Chamfer…
Chương 6: Các lệnh Copy đối tượng
chương 7: Lắp ráp sản phẩm (Assembly), kiểm tra và mô phỏng.
Chương 8: Tạo bản vẽ kỹ thuật từ 3D sang 2D căn bản : tạo các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, tạo kích thước, tạo khung tên.

 

Tag (từ khóa):