Tải phần mềm Cimco Edit V8

Chương trình Cimco Edit cho phép bạn tạo mã NC dễ dàng và nhanh chóng.


Phần mềm tương thích với chuẩn RS-232. 
Bạn cũng có thể tìm thấy các chức năng toán học trong đó. Nó cho phép bạn làm việc với các tùy chọn chỉnh sửa kéo và thả văn bản.
Bạn có thể làm việc với tất cả các loại mã  CNC mới. Nó cũng cho phép bạn làm việc trên nhiều máy cùng một lúc.
LINK DOWNLOAD

Các khóa học lập trình CNC trên Cimco

Tag (từ khóa):