Phiên bản mới nhất của phần mềm NX cải thiện nhiều chức năng ấn tượng và thân thiện hơn đối với người dùng.LINK DOWNLOAD
Chú ý: các bạn cài phần mềm utorrent để mở được file có đuôi torrent. Tải về tại đây

Tag (từ khóa):

Xem thêm Phần mềm Unigraphic NX

NX 12 Engineering DataBases: Die Design, Mold Wizard, Engineering Die Wizard, Progressive Die Wizard

NX 12 Engineering DataBases: Die Design, Mold Wizard, Engineering Die Wizard, Progressive Die Wizard

Tải phần mềm NX 12 Full

Tải phần mềm NX 12 Full 

Tải phần mềm NX 11

Tải phần mềm NX 11

NX 10.0 Engineering DataBases: Die Design, Mold Wizard, Engineering Die Wizard, Progressive Die Wizard

NX 10.0 Engineering DataBases: Die Design, Mold Wizard, Engineering Die Wizard, Progressive Die Wizard  

Tải phần mềm NX 10

Tải phần mềm NX 10

Tải Mold Wizard NX 10

Tải Mold Wizard NX 10