Máy in 3D SLA | Máy in 3D khổ lớn

13/07/2019
Máy in 3D SLA - công nghệ in 3D SLA được ứng dụng rất nhiều, thế mạnh về tốc độ in, chất lượng bề mặt sản phẩm in 3D, mức độ hoàn thiện mẫu… khiến máy in 3D SLA trở nên vượt trội.

Laptop Thinkpad Work Station W520 99% HCM

23/02/2017
Laptop Thinkpad Work Station W520 99% HCM