Lập trình phay với BobCAD-CAM - Phay 3D với lênh Z level Rough

22/10/2016
Lập trình phay với BobCAD-CAM - Phay 3D với lênh Z level Rough

Hướng dẫn lập trình khoan lỗ trên BobCAD-CAM V28

17/10/2016
Hướng dẫn lập trình khoan lỗ trên BobCAD-CAM V28