Khóa học MasterCAM Mill 3D – Học lập trình phay 3D trên phần mềm Mastercam X7

Khóa học MasterCAM Mill 3D – Học lập trình phay 3D trên phần mềm Mastercam X7

Khóa học MasterCAM Mill 3D – Lập trình và mô phỏng phay 3D trên phần mềm Mastercam X7

Thông tin sản phẩm

Khóa học MasterCAM Mill 3D – Lập trình và mô phỏng phay 3D trên phần mềm Mastercam X7


1. Đối tượng học:
Kỹ sư lập trình, sinh viên, người đi làm có nhu cầu sử dụng Mastercam Phay 3D.

2. Hình thức đào tạo:
Dạy kèm cho đến khi thành thạo.
Học thời gian không giới hạn để đảm bảo chất lượng dạy và học là tốt nhất.
Được chạy thử chương trình trên máy CNC.

3. Thời gian học:
Tùy người học quyết định. Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật. 
Các bạn gọi vào số 0937777943 để sắp xếp thời gian học phù hợp cho các bạn.

4. Tài liệu và phần mềm:
Phát miễn phí cho các bạn lúc đăng ký
Đào tạo các phiên bản X6, X7, X8, X9.

5. Nội dung chương trình:

Buổi học
Nội dung bài học
Các phương pháp gia công thô “Surface Rough”
Buổi thứ 1
Phương pháp gia công “Rough - Parallel”.
Phương pháp gia công “Rough - Radial”.
Phương pháp gia công “Rough - Porject”.
Phương pháp gia công “Rough - Flowline”.
Buổi thứ 2
Phương pháp gia công “Rough - Contour”.
Phương pháp gia công “Rough - Restmill”.
Phương pháp gia công “ Rough - Pocket”.
Phương pháp gia công “Rough - Plunge”.
Các phương pháp gia công tinh “Surface Finish”
Buổi thứ 3
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel”.
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel Steep”.
Phương pháp gia công “ Finish – Radial”
Phương pháp gia công “ Finish – Project”
Buổi thứ 4
Phương pháp gia công “ Finish – Flowline”
Phương pháp gia công “ Finish – Contour”
Phương pháp gia công “ Finish – Shallow”
Buổi thứ 5
Phương pháp gia công “ Finish – Pencil”
Phương pháp gia công “ Finish – Leftover”
Phương pháp gia công “ Finish – Scallop”
Phương pháp gia công “Finish – Blend”
Các phương pháp gia công “ Surface High Speed”
Buổi thứ 6
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Core Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Area Clearance”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Rest Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – OptiRough”
Buổi thứ 7
Các phương pháp gia công tinh “ Finishing – Waterline”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Scallop”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Horizontal Area”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Raster”
Buổi thứ 8
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Pencil”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Spiral”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Radial”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Hybrid”
Buổi thứ 9
Phương pháp sử dụng lệnh Transform để tạo các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.
Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.
Buổi thứ 10
Kiểm tra

6. Học phí
Học phí cho toàn bộ khóa học là 2,5 triệu.
Học thứ 7 và chủ nhật thì học phí là 3 triệu
Mọi chi tiết vui lòng gọi 0937777943 để được tư vấn cụ thể.