Thiết bị cơ khí

Máy in 3D SLA | Máy in 3D khổ lớn

13/07/2019
Máy in 3D SLA - công nghệ in 3D SLA được ứng dụng rất nhiều, thế mạnh về tốc độ in, chất lượng bề mặt sản phẩm in 3D, mức độ hoàn thiện mẫu… khiến máy in 3D SLA trở nên vượt trội.

Máy in 3D Anycubic Chiron

23/03/2019
Máy in 3D Anycubic Chiron là dòng máy công nghệ in 3D FDM khổ lớn chính hãng Anycubic nhập khẩu . Khổ in của máy lên tới 400x400x450mm. Rất phù hợp cho việc in những mẫu kích thước lớn, hạn chế cắt ghép như những máy khổ nhỏ khi mẫu in vượt khổ in. Miễn phí đào tạo phần mềm - vận hành máy và chuyển giao công nghệ.

Máy in 3D Anycubic 4MAX Pro

23/03/2019
Máy in 3D 3D Anycubic 4MAX Pro là dòng máy công nghệ in 3D FDM . Đặc biệt rất phù hợp trong trường học, trung tâm đào tạo , phòng R&D ; cũng như sử dụng trong gia đình với không gian nhỏ. Máy in 3D Anycubic 4MAX Pro được nhập khẩu chính hãng Anycubic.

Laptop Thinkpad Work Station W520 99% HCM

23/02/2017
Laptop Thinkpad Work Station W520 99% HCM 

Máy in 3D Cubicon

16/10/2016
Máy in 3D Cubicon

DNC-ONE-Thiết bị chuyển đổi dữ liệu cho máy CNC

23/07/2015
DNC-ONE-Thiết bị chuyển đổi dữ liệu cho máy CNC