Lập trình phay với BobCAD-CAM - Phay 3D với lênh Z level Rough

22/10/2016
Lập trình phay với BobCAD-CAM - Phay 3D với lênh Z level Rough

Hướng dẫn lập trình khoan lỗ trên BobCAD-CAM V28

17/10/2016
Hướng dẫn lập trình khoan lỗ trên BobCAD-CAM V28

Bộ Full Video luyện thi chứng chỉ SolidWorks CSWP

30/03/2016
Bộ Full Video luyện thi chứng chỉ SolidWorks CSWP

Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

01/12/2015
Hướng dẫn tùy chỉnh Post Processor trong Mastercam

Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

12/10/2015
Điều chỉnh Feed rate khi vào cung tròn trong Mastercam

Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

12/10/2015
Tạo điểm vào dao tùy ý trong contour và pocket Mastercam

Phần 1: Tách khuôn - Bài 3: Tạo mặt phân khuôn - Hướng dẫn tách và lên kết cấu khuôn ghế nhựa hoàn chỉnh trên phần mềm Creo Parametric 3.0

09/10/2015
Phần 1: Tách khuôn - Bài 3: Tạo mặt phân khuôn - Hướng dẫn tách và lên kết cấu khuôn ghế nhựa hoàn chỉnh trên phần mềm Creo Parametric 3.0

Bộ Video hướng dẫn học Inventor 2016 Căn bản và Nâng cao

08/10/2015
Bộ Video hướng dẫn học Inventor Căn bản và Nâng cao

Phần 1: Tách khuôn - Bài 2: Tạo phôi - Hướng dẫn tách và lên kết cấu khuôn ghế nhựa hoàn chỉnh trên phần mềm Creo Parametric 3.0

26/09/2015
Phần 1: Tách khuôn - Bài 2: Tạo phôi - Hướng dẫn tách và lên kết cấu khuôn ghế nhựa hoàn chỉnh trên phần mềm Creo Parametric 3.0